معلم

دیشب خواب عجیب و غریبی دیدم

خواب دیدم معلم مدرسه شده ام و معلم ها هم بچه مدرسه ای شده اند و من به آنها تکلیف میدهم:صدتا کتاب تاریخ بهشان دادم که هر شب حفظ کنند و چند تا سوال هم دادم که جواب بدن:

١)تفاوت سرخک با راسو چیست؟

٢)وزن یک فیل کوچک تقریبا چقدر است؟

٣)یک دیکشنری قطور روسی را به یونانی عهد عتیق ترجمه کنید.

۴)نام رئیس جمهور آینده ی مانگوزنوپیا چیست؟

۵)اگر شما ٧ سیب داشته باشید و یازده تای آن را به من بدهید! آنگاه یک مورچه چند دندان دارد؟

هر کس این سوالها را جواب نداد از گوش آویزانش کردم و چنان نیشگونی ازش گرفتم که دادش به هوا رفت، آنقدر بلند که یکهو از خواب پریدم، در حالیکه دلم حسابی خنک شده بودنیشخند

/ 3 نظر / 21 بازدید
سرباز معلم

واااای چقدر باحال بود کلی خندیدم[خنده]

زهره

آخییییش دل منم خنک شد!!

لیلی

چه باحال بوووود[خوشمزه]