هر چقدر هم که یه روز، خسته کننده پیش رفته باشه...

قیافه ی یه بچه ی کوچولو که صورتشو چسبونده به شیشه ی مترو و وقتی مترو راه میفته، با آدمهای بیرون قطار  صادقانه بای بای میکنه! بی برو برگرد تمام خستگی آدم رو از بین میبره :)