دلهایمان تکیه ایست قدیمی، عطر عشق میدهد، و آب و جاروب میشود با اشک و مژگان...

 

*************************************

 

ای خدای مسلم !

وقتی معشوق هست، هیچ عاشقی تنها نیست...

حتی اگر همه عالم کوفه شود،

همه درها بسته گردد

و همه دستها خدعه . . .

 

*************************************

 

 

یاران شتاب کنید

قافله در راه است !

گویند گناهکاران را نمی پذیرند؟

آری . . .

گناهکاران را در این قافله راهی نیست

اما پشیمانان را می پذیرند . . .

 

شهید آوینی

 

*************************************

 

" کل یوم عاشورا "

امام هنوز زهیر میخواهد

برای حبیب نامه می نویسد

و حر را می پذیرد . . .

" العجل "

*************************************

 

اگر باران چشمانت فرو ریخت

کویر قلب ما را هم دعا کن . . .