"بختش بلند  هرکه گرفتار حیدر است"

 

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور

از کنار کعبه بنمـــاید ظهـــــور

قلبهــــا را مهر همـعهدی زنـد

از حرم بانــگ اناالمهدی زند...

 

*عید غدیر مبارک*