بازم غروب جمعه و ...

ببار ای همه ی آبی ابر

 

 

بچه ها تخته سیاه است  سه نقطه   سرخط

گفتنش باز گناه است  سه نقطه   سرخط

بچه ها دیکته تان را بنویسید شما

که خدا پشت و پناه است  سه نقطه   سرخط

***

بنویسید دراز است شب و پنجره کور

دخترک عاشق ماه است  سه نقطه   سرخط

***

بنویسید پدر در پی افسانه­ی نان

پسرک چشم به راه است  سه نقطه   سرخط

***

بنویسید که امسال زمستان یخ یخ

مرد بی شال و کلاه است  سه نقطه   سرخط

بنویسید نخ وصله تباه است تباه

خب نوشتید؟  سه نقطه   سرخط

***

بنویسید ببار ای همه ی آبی ابر

رنگ این تخته سیاه است  سه نقطه   سرخط

 

شعر از آرش نصرت اللهی