حسرت یک ساله گوارایتان!

سلام،بعد از سه هفته اومدم! این سه هفته،  اولش رو جهادی بودیم، بازفت(چهارمحال و بختیاری). بعدش هم امام حسین(ع) طلبید و با بچه های جهادی کربلا...

 

دلتنگیها و حسرتهای جهادی قبل از تمام شدنش شروع می شود

دلتنگی برای همه­ی چشمهایی که آنقدر معصومانه نگاهت میکردند که برایت چاره ای جز عاشق شدن نمی گذاشتند

حسرتهایی که منتظرت می کنند

انتظاری که حرکتت میدهد

حرکتهایی برای پر کردن ظرف وجودیمان

ظرفی که جز با تقربش پر نگردد.